lunes, 16 de mayo de 2011

BOUS !

TOROS: En què consisteix una corrida?
En una corrida generalment tres toreros lidien (toregen) sis toros, dos d'ells cada torero. Els toreros faran la seva faena per ordre d'antiguitat, la qual ve donada per la data de la seva "alternativa" (espècie de de llicenciatura). Així al primer torero li tocarà lidiar el primer toro, al segon el segon i al tercer el tercer toro, continuant el primer torero amb el quart toro i així successivament.
El començament de la corrida s'obre amb la passejada, espècie de seguici pel qual desfilaran davant el públic tots els que intervenen directament en la mateixa. Quan la clau ha estat entregada i el seguici s'ha retirat, s'obre la porta de torils. El toro sortirà a la plaça, i amb això comença la lídia. El torero mantindrà en tot moment un diàleg i una lluita amb l'animal, intentant sotmetre'l.

La corrida es divideix en tres parts denominades terços que es marquen amb un toc de clarín. En el primer el destre toreja amb la capa. Amb un toc d'clarín s'hi indica que surtin els dos picadors a la plaça, i's situa cadascun d'ells en un extrem de la plaça, però només un executa aquesta "sort".

En el segon terç s'executa la "sort de banderilles", en què els "subalterns", "banderillers" o "toreros de plata" com vulguem denominar-los posen al toro tres parells de banderilles.

En l'últim terç el torero executarà la "sort suprema", en què torejarà amb la muleta en lloc de amb la capa per, al final, prendre l'espasa i matar el toro. Aquests són els moments més difícils de tota la seva tasca, ja que en ells ha d'aconseguir que el toro li envesteixi, i just al mig de l'envestida, aprofitar el moment per clavar la seva espasa o estoc en el cor de l'animal.
És a tota aquesta lluita a la qual s'ha considerat una obra d'art viva i efímera.
. L'honor més gran per al torero després d'una extraordinària faena és el de sortir de la plaça a collibè de la multitud.

Toros: Origen històric

No hay comentarios:

Publicar un comentario